բղխօղ

բղխօղ

Dasnabedian 1995: 424

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 8a,14
qui fait jaillir

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՌԱՏԱԲՈՒՂԽ — ( ) NBH 1 0294 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c ա. ԱՌԱՏԱԲՈՒՂԽ կամ ԱՌԱՏԱԲՈՒԽ Առատաբար բղխօղ, եւ բղխեալ. յորդաբուղխ. *Առատաբուղխ շնորհք, կամ վտակ, կամ վարդապետութիւն. Շար.: Փարպ.: *Ամպաշողք, առատաբուղխք. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՔԵԼԱԲՈՒՂԽ — ( ) NBH 1 0299 Chronological Sequence: 10c ա. Յառաքելոց բղխեալ. կամ հանգոյն առաքելոց բղխօղ. *Զառաքելաբուղխ ամպոցն զառուածս պատգամածինս. Անան. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՔՈՂ — (ի.) NBH 1 0301 Chronological Sequence: Unknown date, 14c Նոյն ընդ վ. (=ԱՌԱՔԻՉ) *Հայր առաքօղ միածնիդ: Օրհնութիւն առաքողին՝ ʼի բարձունս. Շար. եւ այլն: Եւ որպէս Անձն ծագօղ կամ բղխօղ այլոյ անձին. *Հայր առաքող, եւ ոչ առաքեալ. Որդին՝ առաքեալ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՂԽԻՉ — ( ) NBH 1 493 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c Այսինքն Բղխօղ. Բղխիչ ամենայն բարութեանց: Կաթին եւ մեղու ասի բղխիչ. Ագաթ.: Անյաղթ բարձր.: եւ եւս Սարգ. յկ. ՟Բ: Լմբ. սղ.: *Որովայնամոլութիւնն է բխիչ ամենայն չարեաց. Վրք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՂԽՈՒՄՆ — (խման.) NBH 1 493 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. ԲՂԽՈՒՄՆ որ եւ ԲԽՈՒՄՆ. Բղխելն ներգործաբար, եւ մանաւանդ չէզօքաբար, կամ կրաւորաբար (ըստ ամենայն առման). *Նապաստակ երկնչի եւ ʼի բխմանէ վիժից աղբերց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՏԱԲՈՒՂԽ — ( ) NBH 1 0540 Chronological Sequence: Unknown date ա. Իբրեւ զգետ բղխօղ կամ բղխեալ. *Գետաբուղխ արարեալ զապառաժն. Եպիփ. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՐԱԲՈՒԽ — ( ) NBH 1 0542 Chronological Sequence: 8c, 14c ա. ԳԵՐԱԲՈՒՂԽ կամ ԳԵՐԱԲՈՒԽ. Գերօրինակ բղխօղ կամ բղխեալ. յորդաբուխ. յորդառատ. *գերաբուխ մարդասիրութեամբ. Դիոն.: Երզն. մտթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՐԱԲՈՒՂԽ — ( ) NBH 1 0542 Chronological Sequence: 8c, 14c ա. ԳԵՐԱԲՈՒՂԽ կամ ԳԵՐԱԲՈՒԽ. Գերօրինակ բղխօղ կամ բղխեալ. յորդաբուխ. յորդառատ. *գերաբուխ մարդասիրութեամբ. Դիոն.: Երզն. մտթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՆՔՆԱԲՈՒՂԽ — ( ) NBH 1 0856 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c ա. ԻՆՔՆԱԲՈՒԽ կամ ԻՆՔՆԱԲՈՒՂԽ. ինքնին բղխեալ. ʼի բնէ հոսեալ. որպէս յն. αὑτόρρυτος per se vel sponte profluens ինքիրմէ վազօղ. ... *Ինքնաբուխ ամենեցուն եւ բաւական առ պէտսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼԵԶՈՒԱԳԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0882 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c գ. γλωσσαλγία (իբր լեզուացաւութիւն) linguae prurigo φλυαρία nugacitas, loquacitas, verba frivola Լեզուագարիլն. զրախօսութիւն. շաղփաղփութիւն. բանդագուշանք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԵՆԴԱՆԱԲՈՒՂԽ — ( ) NBH 1 1084 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա. Բղխօղ կենդանութեան. կենսաբուխ. *Կենդանաբուղխ արեամբ իւրով. Մաշտ.: *Ի կենդանաբուղխ բանին աղբերաբար բխօղն. Երզն. լս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.